ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

August 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

August 25, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Thailand Coffee Hub 2023-Hat Yai”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Thailand Coffee Hub 2023-Hat Yai”

August 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

August 29, 2023
ปฏิทินคอนเสิร์ตหาดใหญ่ #ซื้อบัตรดิค้าบบบรอไร

ปฏิทินคอนเสิร์ตหาดใหญ่ #ซื้อบัตรดิค้าบบบรอไร

August 27, 2023
ขอเชิญทุกท่าน..เที่ยวเมืองไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตร TAGTHAi PASS (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา) ในรูปแบบ ตั๋วบุปเฟต์

ขอเชิญทุกท่าน..เที่ยวเมืองไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตร TAGTHAi PASS (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา) ในรูปแบบ ตั๋วบุปเฟต์

August 28, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

August 29, 2023
สงขลาไตรกีฬา 2023

สงขลาไตรกีฬา 2023

September 1, 2023
ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

September 4, 2023
สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

September 4, 2023
โครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เน้นเทคนิค เน้นเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ

โครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เน้นเทคนิค เน้นเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ

August 18, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมสมองในส่วนภาคเอกชน เพื่อกำหนดและวางแผน (ร่าง) ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมสมองในส่วนภาคเอกชน เพื่อกำหนดและวางแผน (ร่าง) ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา

August 11, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับตัวแทนจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรื่องโครงการและเข้าร่วมชมงานในฐานะแขกวีไอพี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับตัวแทนจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรื่องโครงการและเข้าร่วมชมงานในฐานะแขกวีไอพี

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด เพื่อแนะนำงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่8 (PEP2023)

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด เพื่อแนะนำงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่8 (PEP2023)

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการวิจัยการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการวิจัยการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

August 7, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารในจังหวัดสงขลา เพื่อมอบรางวัลป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 “Singora Guide 2023”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารในจังหวัดสงขลา เพื่อมอบรางวัลป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 “Singora Guide 2023”

August 3, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

July 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

July 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

July 3, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 – 2567

June 21, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2566”

หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2566”

May 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 – 2567

May 26, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2566

July 17, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

July 14, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม 2566

July 5, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน 2566

June 8, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม 2566

May 6, 2023
เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

April 4, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 28, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

March 22, 2023
“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

March 17, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

March 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

August 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

August 25, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Thailand Coffee Hub 2023-Hat Yai”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Thailand Coffee Hub 2023-Hat Yai”

August 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

August 29, 2023
ปฏิทินคอนเสิร์ตหาดใหญ่ #ซื้อบัตรดิค้าบบบรอไร

ปฏิทินคอนเสิร์ตหาดใหญ่ #ซื้อบัตรดิค้าบบบรอไร

August 27, 2023
ขอเชิญทุกท่าน..เที่ยวเมืองไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตร TAGTHAi PASS (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา) ในรูปแบบ ตั๋วบุปเฟต์

ขอเชิญทุกท่าน..เที่ยวเมืองไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตร TAGTHAi PASS (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา) ในรูปแบบ ตั๋วบุปเฟต์

August 28, 2023
สงขลาไตรกีฬา 2023

สงขลาไตรกีฬา 2023

September 1, 2023
ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

September 4, 2023
สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

September 4, 2023
โครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เน้นเทคนิค เน้นเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ

โครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เน้นเทคนิค เน้นเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ

August 18, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานและแถลงข่าวและประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโทโนเรล (Trasit Oriented Develpment : TOD) สถานีคอหงส์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานและแถลงข่าวและประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโทโนเรล (Trasit Oriented Develpment : TOD) สถานีคอหงส์

August 4, 2023
เปิดรับสมัครแล้ว!!! กับงาน THAIFEX – HOREC Asia 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!!! กับงาน THAIFEX – HOREC Asia 2024

July 19, 2023
สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

July 19, 2023
เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

July 14, 2023
โครงการ TCC Business SpinUP 2566

โครงการ TCC Business SpinUP 2566

July 14, 2023
TCC On-site Visit มาแล้ว.. ครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม ณ จังหวัดชลบุรี

TCC On-site Visit มาแล้ว.. ครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม ณ จังหวัดชลบุรี

July 7, 2023
ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าไทยใช้สัญญามาตรฐานสำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าไทยใช้สัญญามาตรฐานสำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิต

July 5, 2023
ของที่ระลึกเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย สุดพิเศษ!!

ของที่ระลึกเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย สุดพิเศษ!!

July 5, 2023
มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 TRIUP FAIR 2023

มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 TRIUP FAIR 2023

July 5, 2023
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หนี้ครัวเรือนไทย หนี้ SME นิติบุคคล: มุมมองจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร Q1/2566”

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หนี้ครัวเรือนไทย หนี้ SME นิติบุคคล: มุมมองจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร Q1/2566”

July 5, 2023
สัมมนา เรื่อง รู้ทัน รู้จริง กฎหมายแรงงานสำหรับองค์กรยุคใหม่

สัมมนา เรื่อง รู้ทัน รู้จริง กฎหมายแรงงานสำหรับองค์กรยุคใหม่

July 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักธุรกิจสตรีทั่วประเทศ ร่วมสมัคร “โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2566”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักธุรกิจสตรีทั่วประเทศ ร่วมสมัคร “โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2566”

June 24, 2023
TCC On-site Visit @ Tops CLUB

TCC On-site Visit @ Tops CLUB

June 14, 2023
Designing your CEO Life : Series ที่จะช่วยให้คุณออกแบบชีวิตได้อย่าง CEO มืออาชีพ

Designing your CEO Life : Series ที่จะช่วยให้คุณออกแบบชีวิตได้อย่าง CEO มืออาชีพ

June 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

July 18, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

July 19, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดงาน SONGKHLA BEACH LIFE 2023

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดงาน SONGKHLA BEACH LIFE 2023

July 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่24

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่24

July 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 คนสุดท้าย ภาคใต้ (Region-4 )

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 คนสุดท้าย ภาคใต้ (Region-4 )

July 1, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566

June 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Business Matching Central HATYAI x The Songkhla Chamber of Commerce”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Business Matching Central HATYAI x The Songkhla Chamber of Commerce”

June 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

June 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

June 26, 2023
15 Apr

AMAZING THAILAND FUN FEST 2023 @ SONGKHLA

09:00 - 20:00
หาดชลาทัศน์
29 Mar

Motor Show Hatyai 2023

10:00 - 21:00
19 Mar

คอนเสิร์ต “นั่งเล่น On The Road”

17:00 - 23:00
หอศิลป์สงขลา
18 Mar

HaadThip Fan run ชวนวิ่งเป็นคู่ ปี 3

16:00 - 20:00
หาดสมิหลา
18 Mar

ติดTrendFest

15:00 - 22:00
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.