ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

March 22, 2023
“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้าน นางฉาย ทองแกมแก้ว ในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้เปราะบางพื้นที่ตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้าน นางฉาย ทองแกมแก้ว ในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้เปราะบางพื้นที่ตำบลท่าข้าม

March 17, 2023
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

March 17, 2023
วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้าน นางฉาย ทองแกมแก้ว ในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้เปราะบางพื้นที่ตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้าน นางฉาย ทองแกมแก้ว ในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้เปราะบางพื้นที่ตำบลท่าข้าม

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20/2564 – 2565

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20/2564 – 2565

February 28, 2023
ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567 (สมัยที่ 20)

ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567 (สมัยที่ 20)

March 9, 2023
ขอแสดงความยินดี กับ “คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง” ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20

ขอแสดงความยินดี กับ “คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง” ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20

March 9, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

February 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม

February 15, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

March 22, 2023
“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

March 17, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

March 14, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

March 13, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

February 8, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ปี 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ปี 2565

February 13, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2565

November 2, 2022
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

July 27, 2022
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

January 27, 2022
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

December 25, 2021
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

March 17, 2023
วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
Connecting Members Ep.2  : “เป็นสมาชิก แล้วได้อะไร? (ตอน 1)”

Connecting Members Ep.2 : “เป็นสมาชิก แล้วได้อะไร? (ตอน 1)”

March 17, 2023
ศูนย์รับสมัครจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครเรียนปริญญาตรี

ศูนย์รับสมัครจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครเรียนปริญญาตรี

March 7, 2023
โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

March 7, 2023
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

March 9, 2023
ซื้อสินค้าสุดพุ่งได้ก่อนใคร

ซื้อสินค้าสุดพุ่งได้ก่อนใคร

February 17, 2023
เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

February 17, 2023
หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

February 21, 2023
เปิดสั่งจอง เสื้อตรุษจีนกระต่ายมงคล ลวดลายลักษณ์เมืองสงขลา

เปิดสั่งจอง เสื้อตรุษจีนกระต่ายมงคล ลวดลายลักษณ์เมืองสงขลา

December 2, 2022
งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565  “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

November 29, 2022
โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

March 7, 2023
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

March 9, 2023
เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

February 21, 2023
เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

February 17, 2023
หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

February 21, 2023
งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565  “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

November 29, 2022
การสัมมนา “Digital Asset Today for Tomorrow”

การสัมมนา “Digital Asset Today for Tomorrow”

November 2, 2022
อการค้าไทยขอเชิญชวนนักธุรกิจและทีมงาน ร่วมกิจกรรม TCC On-site Visit

อการค้าไทยขอเชิญชวนนักธุรกิจและทีมงาน ร่วมกิจกรรม TCC On-site Visit

November 2, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ “ทำไม? การขนส่งทางรางจึงสู้ทางถนนไม่ได้”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ “ทำไม? การขนส่งทางรางจึงสู้ทางถนนไม่ได้”

October 27, 2022
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME สร้างโอกาสขายสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME สร้างโอกาสขายสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่

October 10, 2022
การเสวนา เรื่อง “Creative Design : รอดอย่างไร ให้ยั่งยืน”

การเสวนา เรื่อง “Creative Design : รอดอย่างไร ให้ยั่งยืน”

October 10, 2022
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และ/หรือสโลแกน ครบ 90 ปี หอการค้าไทย

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และ/หรือสโลแกน ครบ 90 ปี หอการค้าไทย

September 12, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำภาค 9

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำภาค 9

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่1/2566

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่1/2566

March 2, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่2/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่2/2566

March 2, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กรรมการ YEC สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยด้านการค้า การลงทุน กับคณะผู้บริหาร PETRONAS กว่า 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กรรมการ YEC สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยด้านการค้า การลงทุน กับคณะผู้บริหาร PETRONAS กว่า 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

February 28, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566

February 28, 2023
29 Mar

Motor Show Hatyai 2023

10:00 - 21:00
19 Mar

คอนเสิร์ต “นั่งเล่น On The Road”

17:00 - 23:00
หอศิลป์สงขลา
18 Mar

HaadThip Fan run ชวนวิ่งเป็นคู่ ปี 3

16:00 - 20:00
หาดสมิหลา
18 Mar

ติดTrendFest

15:00 - 22:00
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
18 Mar

DIANA COVER DANCE CHALLENGE Season 2

11:00 - 17:00
Diana Complex Shopping Center
17 Mar

หาดใหญ่ มูเตลู

16:00 - 22:00
ใจกลางเมืองหาดใหญ่ (แยกโอเดียน)
17 Mar

OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้

11:00 - 21:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
17 Mar

มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

10:00 - 21:00
ถนนนครนอก ย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.