ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4/2566

October 4, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4/2566-2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4/2566-2567

September 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “การพัฒนากระบวนการนำเข้า-ส่งออก ผ่านด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “การพัฒนากระบวนการนำเข้า-ส่งออก ผ่านด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย”

September 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SINGORA FESTIVAL 2023 Amazing Singora สงขลาน่าอัศจรรย์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SINGORA FESTIVAL 2023 Amazing Singora สงขลาน่าอัศจรรย์

September 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1

September 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสมัชชาพลเมืองสงขลาประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสมัชชาพลเมืองสงขลาประจำปี 2566

September 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566” Hatyai Moon Festival 2023

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566” Hatyai Moon Festival 2023

September 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566

September 13, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “Hatyai Hard Sale 2023”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “Hatyai Hard Sale 2023”

September 15, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

September 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสงขลา (CSR) ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสงขลา (CSR) ครั้งที่1/2566

September 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวทางในการยกระดับบทบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่3 ภาคใต้

August 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารในจังหวัดสงขลา เพื่อมอบรางวัลป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 “Singora Guide 2023”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารในจังหวัดสงขลา เพื่อมอบรางวัลป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 “Singora Guide 2023”

August 3, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

July 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

July 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

July 3, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 – 2567

June 21, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2566”

หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2566”

May 23, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 – 2567

May 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา วมประชุม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒนานาการฮ่องกง

หอการค้าจังหวัดสงขลา วมประชุม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒนานาการฮ่องกง

May 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ยายฉาย – ตาสวัสดิ์ ทองแกมแก้ว กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ยายฉาย – ตาสวัสดิ์ ทองแกมแก้ว กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

May 11, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “Hatyai 21 Run Awakening วิ่งปลุกเมือง”

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “Hatyai 21 Run Awakening วิ่งปลุกเมือง”

May 6, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ คณะกรรมการ YEC และสมาชิกหอการค้า ร่วมรับฟังโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง”

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ คณะกรรมการ YEC และสมาชิกหอการค้า ร่วมรับฟังโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง”

April 20, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

April 5, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา มกราคม 2566

March 14, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

March 13, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

February 8, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ปี 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ปี 2565

February 13, 2023
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2565

November 2, 2022
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

July 27, 2022
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

January 27, 2022
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

December 25, 2021
สถิติสินค้านำเข้า-ออก ของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สถิติสินค้านำเข้า-ออก ของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

December 13, 2021
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2564

December 4, 2021
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

November 25, 2021
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ปี 2564 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ปี 2564 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

November 22, 2021
โครงการ YEC StartUP Connext

โครงการ YEC StartUP Connext

July 19, 2023
สมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะว่า “สำรองที่นั่งยังไง ถึงจะได้สิทธิสมาชิกหอการค้า”

สมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะว่า “สำรองที่นั่งยังไง ถึงจะได้สิทธิสมาชิกหอการค้า”

July 17, 2023
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024

งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024

July 19, 2023
สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

July 19, 2023
ขอเชิญชวนร้านค้าและสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกของหอการค้าและเครือข่ายกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนร้านค้าและสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกของหอการค้าและเครือข่ายกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ

July 19, 2023
เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

July 14, 2023
ด่วน.!! ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2566

ด่วน.!! ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2566

July 7, 2023
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ชั้น 5 ห้างโอเดียน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ชั้น 5 ห้างโอเดียน

June 14, 2023
TCC On-site Visit @ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

TCC On-site Visit @ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

May 12, 2023
เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

May 12, 2023
ศอ.บต. ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

ศอ.บต. ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

May 7, 2023
สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน เมษายน 2566

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน เมษายน 2566

May 5, 2023
THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023

THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023

May 29, 2023
Connecting Members Ep.8 : ปฏิรูปเกษตรไทย ก่อนจะถึงความยั่งยืน

Connecting Members Ep.8 : ปฏิรูปเกษตรไทย ก่อนจะถึงความยั่งยืน

May 16, 2023
Connecting Members Ep.8 : ปฏิรูปเกษตรไทย ก่อนจะถึงความยั่งยืน

Connecting Members Ep.8 : ปฏิรูปเกษตรไทย ก่อนจะถึงความยั่งยืน

May 14, 2023
คำตอบของท่านมีค่า และจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำตอบของท่านมีค่า และจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

May 15, 2023
THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023

THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023

May 15, 2023
TCC On-site Visit @ บริษัท เดอเบล จำกัด

TCC On-site Visit @ บริษัท เดอเบล จำกัด

May 17, 2023
3×3 UTCC CHAMPIONSHIP 2023

3×3 UTCC CHAMPIONSHIP 2023

April 18, 2023
“โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ทำความดีเพื่อสังคม และ เพื่อสำรองโลหิตยามขาดแคลน

“โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ทำความดีเพื่อสังคม และ เพื่อสำรองโลหิตยามขาดแคลน

April 18, 2023
หลักสูตร “ระเบิดตลาด TikTok Affiliate กับ TCC ไม่ดังก็ปังได้”

หลักสูตร “ระเบิดตลาด TikTok Affiliate กับ TCC ไม่ดังก็ปังได้”

April 18, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

April 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

April 4, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน  UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

April 4, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1

September 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสมัชชาพลเมืองสงขลาประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสมัชชาพลเมืองสงขลาประจำปี 2566

September 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566” Hatyai Moon Festival 2023

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566” Hatyai Moon Festival 2023

September 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566

September 13, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “Hatyai Hard Sale 2023”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “Hatyai Hard Sale 2023”

September 15, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

September 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสงขลา (CSR) ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสงขลา (CSR) ครั้งที่1/2566

September 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย

August 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

July 18, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

July 19, 2023
15 Apr

AMAZING THAILAND FUN FEST 2023 @ SONGKHLA

09:00 - 20:00
หาดชลาทัศน์
29 Mar

Motor Show Hatyai 2023

10:00 - 21:00
19 Mar

คอนเสิร์ต “นั่งเล่น On The Road”

17:00 - 23:00
หอศิลป์สงขลา
18 Mar

HaadThip Fan run ชวนวิ่งเป็นคู่ ปี 3

16:00 - 20:00
หาดสมิหลา
18 Mar

ติดTrendFest

15:00 - 22:00
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.