ผลงานและรางวัล

ของหอการค้าจังหวัดสงขลา

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2562

รางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก”

ประจำปี 2562

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2561

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2560

รางวัล “หอการค้าดีเด่น”

ประจำปี 2559

รางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก”

ประจำปี 2559

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2558

รางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก”

ประจำปี 2558

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2557

รางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก”

ประจำปี 2557

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2556

รางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก”

ประจำปี 2555

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2553

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2552

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2551

รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

ประจำปี 2550

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.