ทำเนียบประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2527-2563

THE FORMER PRESIDENTS
OF THE SONGKLHA CHAMBER OF COMMERCE 1984-2020

นายธนวัตน์ พูนศิลป์
Mr. Tanawat Poonsin

สมัยที่ 19 ประจำปี 2564-ปัจจุบัน
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2021-Present

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
Mr. Kawispong Sirithanonsakul

สมัยที่ 17 ประจำปี 2560-2561
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2017-2018
สมัยที่ 18 ประจำปี 2562-2563
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2019-2020

นายสมพร สิริโปราณานนท์
Mr. Somporn Siriporananont

สมัยที่ 15 ประจำปี 2556-2557
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2013-2014
สมัยที่ 16 ประจำปี 2558-2559
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2015-2016

ดร. สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
Dr. Surachai Jitpukdeebodintra

สมัยที่ 12 ประจำปี 2551
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2008
สมัยที่ 13 ประจำปี 2552-2553
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2009-2010
สมัยที่ 14 ประจำปี 2554-2555
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2011-2012

ร้อยเอกชวลิต กะลัมพะเหติ
Capt. Chawalit Kalambaheti

สมัยที่ 12 ประจำปี 2550
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2007

นายชิต บรรลือศิลป์
Mr. Chit Banluesin

สมัยที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2005 – 2006

นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง
Mr. Boonchuay Changsiriwattanathamrong

สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2539 – 2541
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1996 – 1998
สมัยที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2541 – 2544
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1998 – 2001

นายชาญ ลีลาภรณ์
Mr. Chan Leelaporn

สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2535 – 2537
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1992 – 1994
สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2537 - 2539
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1994 – 1996

นายไสว ณ พัทลุง
Mr. Sawai Na Phatthalung

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2532 – 2533
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1989 – 1990

นายประยูร วงศ์ปรีชากร
Mr. Prayoon Vongprechakorn

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2531 – 2532
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1988 – 1989

นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ
Mr. Boonlert Laparojkit

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2527 – 2531
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1984 – 1988
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2533 – 2535
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1990 – 1992
สมัยที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2544 – 2546
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2001 – 2003
สมัยที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2546 – 2548
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2003 – 2005

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.