ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะว่า “สำรองที่นั่งยังไง ถึงจะได้สิทธิสมาชิกหอการค้า”

สมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะว่า “สำรองที่นั่งยังไง ถึงจะได้สิทธิสมาชิกหอการค้า”

July 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

July 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

July 18, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

July 19, 2023
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024

งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024

July 19, 2023
สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

สำรวจพื้นที่ และเส้นทาง เจาะลึกการค้า การลงทุนในกัมพูชา สร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจเจ้าของพื้นที่ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุนแล้ว กับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

July 19, 2023
ขอเชิญชวนร้านค้าและสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกของหอการค้าและเครือข่ายกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนร้านค้าและสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกของหอการค้าและเครือข่ายกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ

July 19, 2023
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

July 14, 2023
เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

July 14, 2023
โครงการ TCC Business SpinUP 2566

โครงการ TCC Business SpinUP 2566

July 14, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดงาน SONGKHLA BEACH LIFE 2023

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดงาน SONGKHLA BEACH LIFE 2023

July 8, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่24

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่24

July 8, 2023
ขอแสดงความยินดี กับ “คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง” ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20

ขอแสดงความยินดี กับ “คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง” ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20

March 9, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

February 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม

February 15, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2566

December 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

December 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

December 29, 2022
นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักธุรกิจสตรีเด่น ประจำปี 2565 “

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักธุรกิจสตรีเด่น ประจำปี 2565 “

November 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 12 ปี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 12 ปี

November 29, 2022
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กันยายน 2564

October 28, 2021
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2564

October 28, 2021
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564

September 29, 2021
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

September 28, 2021
สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

September 6, 2021
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม 2564

August 26, 2021
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

August 26, 2021
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

July 29, 2021
จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

June 2, 2021
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ ประธานพิธีปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว “หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ ประธานพิธีปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว “หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

May 29, 2021
5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

April 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

April 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

April 4, 2023
สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน มีนาคม 2566

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน มีนาคม 2566

April 4, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน  UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

April 4, 2023
เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

April 4, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการในจังหวัด ศรีสะเกษ นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เเละสงขลา เข้าร่วม โครงการ “CHANGEX2” โดย CEA

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการในจังหวัด ศรีสะเกษ นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เเละสงขลา เข้าร่วม โครงการ “CHANGEX2” โดย CEA

April 4, 2023
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ร้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ร้าน

March 29, 2023
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

March 17, 2023
วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

March 17, 2023
Connecting Members Ep.2  : “เป็นสมาชิก แล้วได้อะไร? (ตอน 1)”

Connecting Members Ep.2 : “เป็นสมาชิก แล้วได้อะไร? (ตอน 1)”

March 17, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการในจังหวัด ศรีสะเกษ นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เเละสงขลา เข้าร่วม โครงการ “CHANGEX2” โดย CEA

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการในจังหวัด ศรีสะเกษ นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เเละสงขลา เข้าร่วม โครงการ “CHANGEX2” โดย CEA

April 4, 2023
สมุดปกขาวข้อเสนอจากเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ”

สมุดปกขาวข้อเสนอจากเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ”

April 4, 2023
เปิดรับสมัคร Business Accelerator รุ่น 4

เปิดรับสมัคร Business Accelerator รุ่น 4

March 29, 2023
ขอเชิญร่วมส่งแรงใจสนับสนุนให้ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo 2027/2028)

ขอเชิญร่วมส่งแรงใจสนับสนุนให้ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo 2027/2028)

March 29, 2023
โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

โอกาสของคุณมาถึงแล้วววว!!! เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

March 7, 2023
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

March 9, 2023
เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

February 21, 2023
เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

เชิญร่วมสั่งซื้อของที่ระลึก 90 ปี หอการค้าไทย Orders TCC’s 90th Anniversary

February 17, 2023
หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

หอการค้าไทย ขอเชิญชวนสมาชิกฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2023 (Prime Minister’s Export Award 2023) หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566

February 21, 2023
งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565  “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

November 29, 2022
การสัมมนา “Digital Asset Today for Tomorrow”

การสัมมนา “Digital Asset Today for Tomorrow”

November 2, 2022
อการค้าไทยขอเชิญชวนนักธุรกิจและทีมงาน ร่วมกิจกรรม TCC On-site Visit

อการค้าไทยขอเชิญชวนนักธุรกิจและทีมงาน ร่วมกิจกรรม TCC On-site Visit

November 2, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Table Top Sale ภายใต้งาน Consumer Fair “365 Day Full Fun Krabi”

หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Table Top Sale ภายใต้งาน Consumer Fair “365 Day Full Fun Krabi”

May 27, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 – 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 – 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

May 26, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

May 16, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

May 16, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเจรจาการค้า โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเจรจาการค้า โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2566

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair”

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน”

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “Hatyai 21 Run Awakening วิ่งปลุกเมือง”

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “Hatyai 21 Run Awakening วิ่งปลุกเมือง”

May 6, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา กกร. ครั้งที่ 2/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา กกร. ครั้งที่ 2/2566

May 4, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา  ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

May 1, 2023
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2566

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2566

May 1, 2023
15 Apr

AMAZING THAILAND FUN FEST 2023 @ SONGKHLA

09:00 - 20:00
หาดชลาทัศน์
29 Mar

Motor Show Hatyai 2023

10:00 - 21:00
19 Mar

คอนเสิร์ต “นั่งเล่น On The Road”

17:00 - 23:00
หอศิลป์สงขลา
18 Mar

HaadThip Fan run ชวนวิ่งเป็นคู่ ปี 3

16:00 - 20:00
หาดสมิหลา
18 Mar

ติดTrendFest

15:00 - 22:00
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.