หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

ติดต่อ - สอบถาม

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074 246 388
074-429400

Social Media

0817666275

(ติดต่อประสานงาน)

@songkhlachamber

(รับข้อมูลข่าวสาร)

แบบฟอร์มติดต่อ

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.