COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ประจำปี 2566

January 10, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566

January 10, 2023

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

S__144679062

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.