COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายในการเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างรรค์ของยูเนสโก

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายในการเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างรรค์ของยูเนสโก

August 17, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมฟังเสวนา“แนวทางการปรับตัวการท่องเที่ยว ฮาลาลเชิงสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมฟังเสวนา“แนวทางการปรับตัวการท่องเที่ยว ฮาลาลเชิงสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19”

August 14, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ Hatyai Hard Sale 2022

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ Hatyai Hard Sale 2022

August 10, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม Outing หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม Outing หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC จังหวัดสงขลา

August 10, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว

August 9, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านกาแฟ AWAY

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านกาแฟ AWAY

August 8, 2022

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

ป้ายของดีหอการค้าจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.