COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

March 22, 2023
“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตัวใหม่ของประเทศไทย

March 22, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มรดกโลกด้านอาหารของยูเนสโก Songkhla Gastronomy Tourism “A Creative Economy for the Community”

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

March 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยตัวนักปั่นในโครงการปั่นจักรยาน “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”

March 17, 2023

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม

Events & Meeting

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

S__144679062

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.