COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักธุรกิจสตรีเด่น ประจำปี 2565 “

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักธุรกิจสตรีเด่น ประจำปี 2565 “

November 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 12 ปี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 12 ปี

November 29, 2022
งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565  “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

November 29, 2022
ส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ด้วยชุดกระเช้าของฝากจากสินค้าชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา เริ่มต้นที่ 590฿ เท่านั้น

ส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ด้วยชุดกระเช้าของฝากจากสินค้าชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา เริ่มต้นที่ 590฿ เท่านั้น

November 22, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบนายสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมาด้วยขบวนรถไฟพิเศษ

หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบนายสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมาด้วยขบวนรถไฟพิเศษ

November 22, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570” ผ่านระบบออนไลน์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570” ผ่านระบบออนไลน์

November 22, 2022

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

S__144679062

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.