สิทธิประโยชน์จาก Flash Express

การใช้สิทธิประโยชน์จาก Flash Express ลด 15%

  1. กรณีใช้บริการที่ Shop ใช้ได้ เฉพาะ Flash Shop เท่านั้น   ไม่รวม flash home กับ Agent อื่นๆ เช็ค Flash shop ได้ที่   https://www.flashexpress.co.th/   เวลาใช้ให้ ไปแจ้งรหัส (รับรหัสได้ที่ TCC CONNECT APP. เลือกช่อง “บริการหอการค้า” )       พร้อมโชว์ Virtual card ใน  TCC CONNECT หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
  2. กรณีส่งผ่าน Flash Express App. (เรียนพนักงานให้มารับพัสดุที่บ้าน) ให้ Log in Username และ Password ใน TCC CONNECT APP. เท่านั้น (รับ Username และ PASSWORD ได้ที่ TCC CONNECT APP. เลือกช่อง “บริการหอการค้า” )

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Previous สิทธิประโยชน์จาก OfficeMate

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.