COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กกร. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กกร. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

September 29, 2022
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designers ปี 2565

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designers ปี 2565

September 28, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการ Credit Term ในพื้นที่ภาคใต้

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการ Credit Term ในพื้นที่ภาคใต้

September 27, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565”

September 26, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ-ภาคใต้ “สิงห์เหนือพบเสือใต้”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ-ภาคใต้ “สิงห์เหนือพบเสือใต้”

September 23, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจกับ ท่านกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจกับ ท่านกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

September 23, 2022

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

ป้ายของดีหอการค้าจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.