หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีหน่วยงานหลัก เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเครือข่ายภาคเอกชน

ทั้งนี้ นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย น.ส.จิตจัณ สาระวิโรจน์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้แทนหอการค้าฯ กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และนางกุลชฎา ลาภาโรจน์กิจ ผู้แทนจากมูลนิธิสงขลาพาณิชย์สงเคราะห์ (มูลนิธิของหอการค้าฯ) ร่วมกล่าวสนับสนุนกิจกรรมฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่สอง ซึ่งมีผู้เข้ารับการบริจาคจำนวน 79 ท่าน ผ่าน 68 ท่าน ได้เลือดทั้งหมด 30,600 ซีซี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลหาดใหญ่

ในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับการประสานงานจาก หอการค้าไทย เพื่อจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกหอการค้า และผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม CSR ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่งระยะเวลาการจัดโครงการนี้ ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน 2567

Previous TCC On-site Visit มาแล้ว.. ครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม ณ จังหวัดชลบุรี

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.