Yec Songkhla ให้ความสำคัญกับพันธกิจที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสงขลาในด้านต่างๆ

Yec Songkhla ให้ความสำคัญกับพันธกิจที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสงขลาในด้านต่างๆ จึงเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์มากมายเพื่อคัดสรรกิจกกรมที่มีประโยชน์แก่สมาชิกและชาวสงขลาต่อไป

Previous YEC สงขลา ช่วยกันจัดหาข้าวกล่องให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางแพทย์ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.