หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC SONGKHLA เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 นายภควัต ศิริมหาชัย , นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา , นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC SONGKHLA เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1 ⛳️ณ สนามบางกอก กอล์ฟคลับ และสนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.