เสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน”

📢📢 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 📢📢
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง …
🌟 การเสวนา “รับมือและปรับเปลี่ยนให้ทัน ป้องกันวิกฤตภาวะโลกร้อน” 🌟
🕰️ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
🚩🚩 Highligh 🚩🚩
📌 สถานการณ์โลกร้อน และผลกระทบต่อเกษตรและอาหาร
📌 การบริหารจัดการน้ำภาครัฐ
📌 การบริหารจัดการน้ำในมุมมองภาคเอกชน
📌 การสนับสนุนเกษตรกรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพร้อมรับรองคาร์บอนเครดิต
📌 การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร
📌 ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง ฟรี https://shorturl.at/nNT58
Cr. Agri TCC&BOT

Previous โครงการ TCC Business SpinUP 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.