ธนาคารกสิกรไทย เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย อาทิ การเข้าใช้ศูนย์บริการ WISDOM LOUNGE ฟรี ทุกแห่งทั่วประเทศ, สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมคอร์สอบรมฟรี ที่จัดโดยธนาคารกสิกรไทย , สิทธิพิเศษเพื่อการพัฒนาและการต่อยอดธุรกิจของท่าน และ การขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถ เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ในการนี้ หอการค้าไทยจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจสมัครบัตรเครดิตฯได้ตาม QR Code ที่ระบุไว้

Previous ขอเชิญสถานประกอบการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.