TCC On-site Visit @ บริษัท เดอเบล จำกัด

📣TCC On-site Visit @ บริษัท เดอเบล จำกัด
📌หอการค้าไทยจัดโครงการ TCC Onsite-Visit เพื่อนำสมาชิกและผู้ประกอบการSME ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบที่ดี (Best Practices) ให้สามารถประยุกต์และนำเทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจไปปรับใช้ และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งถือเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
👉 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 TCC On-site Visit : ณ บริษัท เดอเบล จำกัด 1ในบริษัทกระจายสินค้าที่มีประสบการณ์ยาวนาน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น
Hightlight
📍สู่เส้นทางความสำเร็จและการเติบโตที่แข็งแกร่ง ( หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ TCP) ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การกระจายสินค้า และคลังสินค้าระดับประเทศ
📍 แนะนำกลยุทธ์ ประสบการณ์และเชื่อมโยงโอกาสความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ
📍บริการกระจายสินค้าและคลังสินค้าระดับประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 21 ปี ในการให้บริการกับคู่ค้าแบบครบวงจร
📣 พร้อมนำคณะฯเยี่ยมชม สู้เส้นทางความสำเร็จและการเติบโตที่แข็งแกร่ง “เดอเบล”
อัตราค่าสมัคร ราคาพิเศษ 2,000 บาท / ครั้ง พิเศษ!! หากเป็นสมาชิกหอการค้าไทย ลดเหลือเพียง 1,500 บาท/ครั้ง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เท่านั้น สนใจสมัครลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3JP9tYv
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ : 02-0186888 ต่อ 3630, 6090, 086-1044039 (พัชรา)
Email : puchara@thaichamber.org

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.