หอการค้าจังหวัดสงขลา วมประชุม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒนานาการฮ่องกง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภควัต ศิริมหาชัย รองประธานฯ นายสุวัฒน์ เพชรวโรทัย กรรมการ และ นายธัชพล วิบูลย์พันธ์ ประธาน YEC ร่วมประชุม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒนานาการฮ่องกง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 – 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.