หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 90 ท่านผู้ผ่านการตรวจ 76 ท่าน ผู้ไม่ผ่านการตรวจ 14 ท่าน ได้เลือดทั้งหมด 30,400 CC ณ ลานกิจกรรม ชั้น5 ห้างโอเดียนหาดใหญ่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 5

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.