หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกกร. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกร. พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี) ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษหัวข้อ # “ก้าวขยับ ปรับเปลี่ยนเมือง” พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กกร. จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 19 องค์กร เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ร่วมแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ณ ห้องคิริน โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.