หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนางอู๋ ตงเหมย กงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา นายจาง จื้อเหวิน กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทย-จีน มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน ณ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.