หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

วันนี้ ( 27 ก.ค.66 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการที่ปรึกษา นายภควัต ศิริมหาชัย นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าฯ และนายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับทีมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Club) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมหอการค้าฯ

Previous เปิดรับสมัครแล้ว!!! กับงาน THAIFEX – HOREC Asia 2024

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.