หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC SONGKHLA ร่วมประชุมหารือกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือระหว่างองค์กร ตลอดจนการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ซึ่งกำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลาและวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 คนสุดท้าย ภาคใต้ (Region-4 )

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.