หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ คณะกรรมการ YEC และสมาชิกหอการค้า ร่วมรับฟังโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง”

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ คณะกรรมการ YEC และสมาชิกหอการค้า ร่วมรับฟังโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous 3×3 UTCC CHAMPIONSHIP 2023

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.