หอการค้าจังหวัดสงขลาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นคณะกรรมการธรรมภิบาลจ. สงขลากำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นคณะกรรมการธรรมภิบาลจ. สงขลากำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้

  1. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
  2. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอดส่องโครงการสร้างอาคารหอประชุม ภ.9(แห่งใหม่) หน่วยงานรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค9
  3. ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภาบ้านโคกพะยอม หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
  4. ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ช่วง บ้านด่านนอก หน่วยงานรับผิดชอบเทศบาลตำบลสำนักขาม
  5. ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ หน่วยงานรับผิดชอบด่านศุลกากรสะเดา
  6. ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านนอกศุลกากรสะเดา หน่วยงานรับผิดชอบด่านศุลกากร
Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และขอพรปีใหม่ จาก นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานก่อตั้งหอการค้าจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.