จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

วันนี้ (28 พ.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา (ด่านขาออก) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายอำเภอสะเดา นายด่านสะเดา สาธารณสุขอำเภอสะเดา กลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการสรุปผลการตรวจโควิด-19 ในเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2564 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย เข้ารับการตรวจทั้งสองด่าน คือ ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ในเดือน เมษายน 2564 รวมทั้งคนไทย และมาเลเซีย จำนวน 3490 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย เป็นคนขับรถชาวมาเลเซีย ส่วนในเดือนพฤษภาคม รวม 2833 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย เป็นคนขับรถชาวมาเลเซีย

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจโควิด-19 โดยจะทำการตรวจคนขับรถขนส่งสินค้า ทั้งคนไทย และมาเลเซียทั้งหมด เบื้องต้นกำหนดวันตรวจในทุกวัน พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น. โดยวิธี Swab โดยคนไทยจะมีค่าใช้จ่ายครึ่งราคา คือ 500 บาท และชาวมาเลเซียจะต้องจ่ายเองจำนวน 1000 บาท ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลา

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ประชา – นฤมล /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 พ.ค.64

Previous ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ของ หอการค้าจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.