หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก หอการค้าไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC (Young Public and Private Collaboration) รุ่นที่ 1 ของจังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 32 ในระดับประเทศ โครงการนี้ เป็นการขับเคลื่อนโดย 3 ภาคส่วน ได้แก่ภาครัฐ โดยจังหวัดสงขลา ภาคเอกชน โดย หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC SONGKHLA และภาควิชาการ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25 -45 ปี รวมถึงได้เรียนเชิญวิทยากรมากความสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาต่อไป ณ โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “Hatyai Hard Sale 2023”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.