หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง รองประธานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการทีณฑ์ประจำภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำภาค 9

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.