หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานของหอการค้าปัตตานี ในงาน “หอการค้า ดินเนอร์ คอนเวนชั่น”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล , นางฉัตรแก้ว คชเสนี รองประธานหอการค้า ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการหอการค้าฯ และ นางสาวจิตจัณ สาระโรจน์ ประธาน YEC SONGKHLA ร่วมงานของหอการค้าปัตตานี ในงาน “หอการค้า ดินเนอร์ คอนเวนชั่น” ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี

Previous การเเข่งขัน “สุดยอดนักกิน” #ไก่ทอดหาดใหญ่

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.