หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีหน่วยงานหลัก เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเครือข่ายภาคเอกชน

ทั้งนี้ นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และ ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ผู้แทนจากมูลนิธิสงขลาพาณิชย์สงเคราะห์ (มูลนิธิของหอการค้าฯ) ร่วมกล่าวสนับสนุนกิจกรรมฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่สาม ซึ่งมีผู้เข้ารับการบริจาคจำนวน 43 คน ไม่ผ่าน 12 คน รวม 55คน ได้โลหิตทั้ง 19,350 CC ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลหาดใหญ่

ในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับการประสานงานจาก หอการค้าไทย เพื่อจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกหอการค้า และผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม CSR ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่งระยะเวลาการจัดโครงการนี้ ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน 2567

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4/2566-2567

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.