หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายอดิศร เชษฐเผ่าพันธ์ กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในเวทีสานพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยได้วางพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ตามภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภาคกลางจังหวัดนนทบุรี และภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่เราต้องการเชื่อมกลไกการทำงานในเชิงบูรณาการที่เรียกว่าหุ้นส่วน โดยเครือข่ายภาครัฐ ถือเป็นส่วนสำคัญให้เวทีเราเดินต่อไป
.
โดยมุ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาระบบราชการในระดับพื้นที่ ด้านความชัดเจนของปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา และในเรื่องของนวัตกรรมกับสังคมที่จะเปิดระบบสวัสดิการในการดูแลพี่น้องประชาชน ผ่านการร่วมมือในครั้งนี้ที่เราจะมาร่วมสร้างพื้นที่การทำงานเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันสุขให้แก่กันโดยภาคีหุ้นส่วนทางสังคมในจังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

Previous ขอเชิญทุกท่าน..เที่ยวเมืองไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตร TAGTHAi PASS (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา) ในรูปแบบ ตั๋วบุปเฟต์

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.