หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภควัต ศิริมหาชัย รองประธานหอการค้าฯ และ นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC SONGKHLA ร่วมประชุมและต้อนรับ ท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิตัน เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย กับ สหรัฐฯ ผ่านระบบออนไลน์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด เพื่อแนะนำงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่8 (PEP2023)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.