หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 คนสุดท้าย ภาคใต้ (Region-4 )

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 คนสุดท้าย ภาคใต้ (Region-4 ) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ เวทีมวยชั่วคราวบริเวณลานสุขใจปันสุข (ตรงข้ามโรงแรมแหลมทอง) ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เพื่อกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังด้านกีฬามวยไทยและ Sports Lover สร้างกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นที่ดีของประเทศไทยสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก และรองรับการเป็นเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) ของจังหวัดสงขลาด้วย

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.