หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC SONGKHLA ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็น การเสนอจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2568 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและเป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการสร้างความร่วมมือให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านสินค้าและการบริการ เกิดการกระจายรายได้และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกพื้นที่ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน, การเสนอปลดธงแดงจังหวัดสงขลา ในการทบทวนการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย รวมถึงการเสนอจัดซีเกมส์ ปี 2568 โดยใช้แนวคิดด้าน BCG (BCG Economy Model) ในการบริหารจัดการขยะและพื้นที่แข่งขันหมู่บ้านนักกีฬา

. นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการนำรถโดยสารที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรถของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทางด่านต่างๆ ในจังหวัดภาคใต้ เพื่อวิ่งไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Business Matching Central HATYAI x The Songkhla Chamber of Commerce”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.