หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Business Matching Central HATYAI x The Songkhla Chamber of Commerce”

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายภควัต ศิริมหาชัย รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Business Matching Central HATYAI x The Songkhla Chamber of Commerce” พร้อมพูดคุยทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา และการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนกับภาคธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ณ Hatyai Hall @Central Hatyai, ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทิศทางเศรษฐกิจของและแนวโน้มการลงทุนในจังหวัดสงขลา

จากวิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับ 2566-2570

“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน”

จังหวัดสงขลาได้ชื่อว่า เป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ เรามีการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นอันดับ 1 ของประเทศมูลค่ากว่า 2 แสนกว่าล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเลคทรอนิค ยางพารา ไม้ ปาล์มน้ำมัน และ อื่นๆ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมเรามีประชาชนที่มาจากหลายเชื้อชาติ ไทยจีน ไทยมุสลิม คนไทย ยังเป็นศูนย์กลางด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์กลางของ Medical and Wellness เรามีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลจากภาคเอกชน ศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจรเป็นศูนย์กลางด้านการรักษา รวมถึงคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ที่พัฒนาบุคลลากรทางการแพทย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ และคุณภาพ นอกจากนั้นจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้าน Logistic เรามีการคมนาคมทั้งทางน้ำ เรามีท่าเรือน้ำลึก ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เชื่อโยงได้ทั้งฝั่งตะวันออกและทะเลฝั่งตะวันออก เรามีการคมนาคมทางอากาศ ที่เชื่อมโยงกับทุกภาคของประเทศไทยและเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซี่ยนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงค์โปร และ ประเทศอื่นๆในเร็วๆนี้

จังหวัดสงขลา Education Hub เรามีมหาวิทยาลัย ถึง 5 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีโรงเรียนที่สร้างนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพและศักยภาพอันดับต้นๆของประเทศ เรามีอุทธยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรในการพัฒนางานวิจัยต่อยอดสินค้าและบริการ เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

จังหวัดสงขลา MICE City เรามีศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าที่ครบวงจร อย่าง Hatyai Hall หรือลานโปรโมชั่นชั้น G ที่แสดงสินค้าที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อสังหาริมทรัพย์ งานมหกรรม Motorshow หรือ งานครัวคุณต๋อยซึ่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดัง รสเด็ดจากทั่วประเทศมารวมกัน อีกทั้งเรายังมี โรงแรมคุณภาพระดับ 4-5 ดาวจำนวนกว่า หลายหมื่นห้อง และ ห้องประชุมที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็น โรงบุรีศรีภู โรงแรมคริสตรัล โรงแรมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย มาเลเซีย ชาวสิงค์โปร โดยฌฉพาะอย่างรองรับนักท่องเที่ยว ชาวจีน ในอนาคต

ในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ไม่เป็นที่ 2 รองใคร เรามีทั้งการท่องเที่ยวอย่างมู อย่างวัดพระโค๊ะ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่าง ลิวงค์ สวิสเซอร์แลนส์แดนจะนะ หรือ Shopping ตลาดกิมหยง หรือ Central Hatyai เป็นต้น

จากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมด สงขลาอาจจะไม่ใช่ที่ 1 ในแต่ละด้าน แต่เรามีทุกอย่างพร้อม เรามีครบสมบูรณ์เป็นอันดับที่ 1 รองรับความต้องการของตลาด ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ท่านต้องการอะไรเรามี Support ให้ทั้งหมด ไม่ว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI เรามีแหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยี บุคลลากร และ ความร่วมมือของภาคเอกชนในการส่งเสริมการลงทุน ในต่อยอดธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในอนาคต ยุคนี้เป็นเรื่องของ BCG Bio Circular Green Economy ทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการผลักดันในภาคเอกชนส่งเสริมการลงทุนในรูปบบ BCG เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เราได้กำไร เราสร้างเม็ดเงินจาก การค้า การขายสินค้าและบริการ เราก็ต้องคืนกลับไป เราต้องสร้างทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งต่อให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรา แนวคิดด้าน BCG จะถูกนำไปใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน สำนักงาน หรือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จากภาวะการเราโตคนเดียวไม่ได้อีกต่อไป ความร่วมมือ ทางด้านธุรกิจ การรวมจุดแข็งของแต่ละธุรกิจเข้าด้วยกันจะเป็น Key สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต ใครถนัดการผลิต ผลิต การถนัดการตลาดเน้นการขาย ใครถนัดด้านกระจายสินค้าก็ Focus สิ่งนั้น ทุกคนนำความถนัด จุดแข็งของแต่ละด้านเข้าด้วยกัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า Digital Transformation ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการด้านข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ การนำ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นในโลกของ Digital Disruption

ธุรกิจด้าน Franchise จึงเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมจุดแข็งของ Partnerships เข้าด้วยกัน เป็น Ecosystem ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้จริง เราเปิดร้านอาหารที่อร่อย เราใส่ระบบเข้าไป

สินค้ามีคุณภาพจริง ได้มาตรฐาน รสชาติเหมือนกันทุกที่ที่ไป บริการดีเหมือนๆกันในทุกๆสาขา มีมาตรฐานควบคุม Inventory มีระบบ POS ในการควบคุม ยอดขาย ยอดเงิน และสินค้าให้ไม่รั่วไหล และลดปัญหาในเรื่องคนไปได้ เพราะระบบแฟรนไชน์มีระบบการฝึกอบรมพนักงานที่จะ Support การเข้า-ออกของทีมงานในร้านได้ ตั้งแต่ Skill รวมไปถึงการปรับ Mindset เจ้าของกิจการมีเวลามากขึ้น ไปขยายกิจการด้านอื่นๆได้ วันนี้เราชาวสงขลาจะได้รับโอกาสอันดีที่มีโอกาสเป็นเจ้าร่วม Franchise ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น Tudari แฟรนไชน์มาม่าเกาหลีต้นตำหรับ Sushi Hiro ร้านซูซิที่มีความหลากหลายและของสดใหม่ Boon Tong Kee ข้าวมันไก่สัญชาติสิงค์โปรที่มีความมันเข้มข้น และอร่อย และ ร้านธุรกิจแฟรนไชน์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ในการต่อยอดธุรกิจของตนเองกับทางกลุ่ม Central ให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.