หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

จากนั้นที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบในประเด็นสำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดย นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจำนวนมาก ทั้งไต ตา และไขกระดูก โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มีการพัฒนาเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยได้มีการรณรงค์เรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะและบริจาคอวัยวะ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาค ซึ่งได้จัดทำ QR Code และแจกจ่ายไปยังส่วนราชการและภาคเอกชนที่มีการตั้งให้ประชาชนสามารถสแกน เพื่อการบริจาคได้ทุกที่

ต่อมาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ.2568 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ฝากส่วนราชการให้ช่วยกันร่วมมือในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ฯ เนื่องจากเป็นงานสำคัญของรัฐบาลที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อน

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.