หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกประกอบด้วยผลงานประเภทเด็กและเยาวชนและประเภทประชาชน ประเภทละ 1 รางวัล โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักธุรกิจสตรีทั่วประเทศ ร่วมสมัคร “โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2566”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.