หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ECP ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ECP ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง (TOSBA)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.