หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมอบหมาย นายจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล เป็นประธานคณะทำงานฯ ในปีนี้ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงความเป็นมาและร่วมรับฟังแนวทาง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินการโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 3/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.