หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG จังหวัดสงขลา

วันที่ ( 7 มิถุนายน 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น ” Carbon Credit ” ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.