หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศฟินแลนด์ โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าหารือประเด็นด้านการศึกษา กับ H.E. Mr. Jyri Järviaho (นายยูริ ยาร์วียาโฮ) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ณ ที่ห้องรับรองโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อในการหารือคือด้านระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์มีประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความเป็นไปได้ในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับครู เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้น่าสนใจและเข้าถึงวัยของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

การหารือด้านระบบการศึกษาระหว่างไทยกับฟินแลนด์ครั้งนี้จะส่งเสริมโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะให้กับครู

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย-กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.