หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย-กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)”

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์ รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย-กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)” ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.