หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน” ระหว่างคณะ Agent จากคุนหมิง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา โดยมีนายพิพัฒน์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.