หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าปีนัง (Penang Chinese Chamber of Commerce)

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าปีนัง (Penang Chinese Chamber of Commerce) จำนวน 44 คน โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในโอกาสเดินทางเยือนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2566 เพื่อพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญระหว่างรัฐปีนังและอำเภอหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.