หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล รองประธานหอการค้า ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

Previous รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.