หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางมาลี วะนะสุข กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ทั้งนี้ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Previous สมาชิกกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) หอการค้าและเครือข่าย เมื่อบินกับนกแอร์ เพียงซื้อตั๋วครบ 50,000 บาท ภายใน 1 ปี รับตั๋วฟรี 5 ใบ‼

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.