หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ประจำปีบริหาร 2564 – 2565 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 64 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ประจำปีบริหาร 2564 – 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อแถลงนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกำหนดแผนงานและกิจกรรม ประจำปีบริหาร 2564 – 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous ​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 34/2564 เรื่อง ธปท. ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.