หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2566 ) หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY MODEL) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทั้งนี้ นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนภาคธุรกิจจังหวัดสงขลา” พร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การสมัครแอฟ TCC Connect ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยมี เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ร่วมออกบูธรับสมัครสมาชิกหอการค้าเพื่อมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับผู้ที่สนใจสมัครในครั้งนี้ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.