หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Table Top Sale ภายใต้งาน Consumer Fair “365 Day Full Fun Krabi”

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายสุวัฒน์ เพชรวโรทัย กรรมการหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Table Top Sale ภายใต้งาน Consumer Fair “365 Day Full Fun Krabi” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 – 2567

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.