หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 19 ปี บริหาร 2564 -2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 19 ปี บริหาร 2564 -2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภายในงาน มีการปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง ” วิกฤติการท่องเที่ยวสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรและบุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้เติบโตแข็งแรงและขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน และภายในงานผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมงานร่วมบริจาคสมทบกองทุนฯ จำนวน 200,000 บาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานไก่ทอดหาดใหญ่ 2022 และ งาน Street Food Festival 2022

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.