ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ของ หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ( นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายของภาครัฐ ในการทำงานกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน”

การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 – 2565 (สมัย 19) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลา (น.ส. ฉัตร์สุดา ชุมแสง) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งฯ โดยนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าปี บริหาร 2564 – 2565 จำนวน 42 ท่าน และมีมติรับรองจากที่ประชุมฯ

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่ง นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการฯ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาท่านต่อไป

Previous ความคืบหน้า 30 วันแรกกับภารกิจ “99 วัน” ของกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.