5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

🛑🛑5 มาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
• ด้านการบริหารจัดการ
• ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
• ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
• ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
• ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Mini อุตสาหกรรม Fair “พาเนล พลัส ปั้นตลาดอินทรีย์คู่ชุมชน”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.